หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/samopharmacypayap/