หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 40

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 40

    


     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 40 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.  ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 

รายละเอียดเพิ่มเติม