หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
***ช่องทางการสมัคร***
ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย์ 1 พย 60 - 16 มีค 61
ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเอง 1 พย 60 - 23 มีค 61

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/pharmacy61.html