หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนภาคการศีกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ตามไฟล์แนบ

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลในระบบบริการการศึกษาอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง