หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร