หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ