หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสายธารธรรม