หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รับน้องหมอยาสู่รั้วบุนนาค

รับน้องหมอยาสู่รั้วบุนนาค

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องหมอยาสู่รั้วบุนนาค ปีการศึกษา 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์