หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2563 ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ