หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน โดยมีกิจกรรมบรรยาย พูดคุย แสดงความยินดีกับนักศึกษาในห้องสัมมนา และกิจกรรมพิเศษ พูดคุยและบรรยายออนไลน์โดยนายกสภาเภสัชกรรม รวมทั้งกิจกรรมแนะนำข้อมูลการทำงาน สวัสดิการ แต่ละหน่วยงานของผู้ประกอบการ พร้อมเยี่ยมชมบูทหน่วยงานต่างๆ