หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยกับการพัฒนาระบบยา และกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยกับการพัฒนาระบบยา และกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยกับการพัฒนาระบบยา และกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ประจำปี 2565 Pharmacy Step Forward II “Achieve the Goals” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล