หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกคน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ของมหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกคน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ของมหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกคน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ของมหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จและเจริญในหน้าที่การงาน นำความรู้ความสามารถที่ได้รับและฝึกฝนมา และหมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศสืบไป