หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การประกอบอาชีพเภสัชกร

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การประกอบอาชีพเภสัชกร

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การประกอบอาชีพเภสัชกร ในกิจกรรม Career Shopping Day ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565