หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษเรื่อง Hemoglobin-Based Oxygen Carriers As Artificial Blood Substitute & Drug Carriers

คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษเรื่อง Hemoglobin-Based Oxygen Carriers As Artificial Blood Substitute & Drug Carriers

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษเรื่อง Hemoglobin-Based Oxygen Carriers As Artificial Blood Substitute & Drug Carriers โดย Prof.Dr.Hans Baumler จาก Institute of Transfusion Medicine, Charite – Universitatsmedizin Berlin ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล ในโอกาสนี้ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์และอาจารย์ร่วมรับฟังอย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยร่วมกันต่อไป