หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักกศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่

นักกศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ มอบความสุข ความสนุกสนาน ให้แก่เด็กๆ นักเรียน และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุง ทาสี สนามและผนังห้องต่างๆ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ >> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=568354182000739&id=100064784854080 >> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=568358138667010&id=100064784854080 >> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=568361005333390&id=100064784854080