หน้าหลัก     

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ

Administrator ( 2023-02-01 16:06:05)

นักกศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่

Administrator ( 2023-02-01 16:04:01)