หน้าหลัก      การใช้งาน Acucom
1.ดาวน์โหลดโปรแกรม Acuconsole จาก acucom.net
2.
ลงโปรแกรมในเครื่อง

3. เข้าระบบ ตามรูป


*กรณีนักศึกษาเข้าห้องเรียนสามารถเลือก join meeting ได้เลยโดยไม่ต้อง Login

*ดูรหัส acucom
*ไม่ได้รับ password


*เข้า email พายัพ ไม่ได้/ไม่มี email พายัพ
เข้าสู่เว็บไซต์http://internet.payap.ac.th/เพื่อกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต / Email ของ ม.พายัพ