หน้าหลัก      การใช้งาน Microsoft Team
วิธีที่ 1 ใช้ Application

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Team 
2. ติดตั้งโปรแกรม
3. Log in โดยใช้ Email Passwords ของนักศึกษา/อาจารย์ ม.พายัพ  1. เลือกห้องประชุม/ห้องเรียน
  2. เข้าร่วม หรือสร้างห้องประชุม/ห้องเรียน เอง
  1. สร้างห้องประชุม/ห้องเรียนเอง
  2. เข้าร่วมห้องประชุม/ห้องเรียน โดยต้องมีรหัสจากเจ้าของห้อง


วิธีที่ 2 ใช้ Login ผ่าน website

https://login.microsoftonline.com/
Log in โดยใช้ Email Passwords ของนักศึกษา/อาจารย์ ม.พายัพ

การใช้งาน

1. เพิ่มสมาชิกเข้าทีมประชุม/ห้องเรียน
2. เริ่มการประชุม/ห้องเรียน
การเพิ่มสมาชิกเข้าห้องสามารถเลือกอาจารย์ หรือ นักศึกษา โดยพิมพ์รหัสนักศึกษา หรือชื่อ ภาษาไทย/อังกฤษ
การเข้าห้องประชุม/ห้องเรียน

1.เลือกห้องประชุม/ห้องเรียนที่ต้องการ กด join เข้าร่วม

*เข้า email พายัพ ไม่ได้/ไม่มี email พายัพ
เข้าสู่เว็บไซต์http://internet.payap.ac.th/เพื่อกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต / Email ของ ม.พายัพ