หน้าหลัก      การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

แนวทางการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564


ขั้นตอนการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ