หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 12 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 12 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 12 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ สำหรับ
1. เพื่อฉลองครบรอบ 12 ปี คณะเภสัชศาสตร์ และ ครบรอบ45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. เพิ่อนำเข้ากองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับจัดซื้อ ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3.เพื่อใช้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์/เซลล์เนื้อเยื่อ (cell and tissue culture) สำหรับการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
4.เพื่อใช้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ปล่อยตัวเวลา 6:00 น. ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียด: Pharmacy PYU mini marathon 2018
สมัครได้ที่นี่