หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2562

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2562


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียด