หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รับสมัคร อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์

รับสมัคร อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์


กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียด