หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง “ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ”

สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง “ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ”

สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง “ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ” เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเข้ารับการสอบวัดความรู้ฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม