หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม   https://www.payap.ac.th/_public/Pharmacy.html