หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)