หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566

(หากไม่สามารถเปิดได้แนะนำให้เปิดจากโปรแกรม PDF)