หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2565

แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2565

(หากไม่สามารถเปิดได้แนะนำให้เปิดจากโปรแกรม PDF)