ข่าวประชาสัมพันธ์

เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 12 มกราคม 2563
Administrator ( 2019-11-25 09:21:57)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2563
Administrator ( 2019-10-30 16:19:23)

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเภสัชศาสตร์
Administrator ( 2019-08-27 13:14:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
Administrator ( 2019-07-22 10:41:41)

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
Administrator ( 2019-05-28 16:18:14)

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
Administrator ( 2019-05-01 11:57:34)

ดูทั้งหมด