ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2023-03-20 16:27:40)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
Administrator ( 2023-03-09 08:52:12)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
Administrator ( 2023-02-14 15:47:26)

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย หัวข้อ HEMOGLOBIN-BASED OXYGEN CARRIERS
Administrator ( 2022-12-14 12:41:13)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2022-12-07 16:39:19)

ดูทั้งหมด